Foamit-vaahtolasin raaka-aineena on keräyslasi, mikä puhdistetaan ja jauhetaan ennen uunissa paisuttamista. Valmistustekniikasta johtuen se ei sisällä orgaanisia aineita ja on palamatonta. Siitä ei haihdu tai liukene haitallisia aineita tavanomaisissa käyttökohteissa.

Keräyslasin käyttö raaka-aineena säästää neitseellisiä luonnonvaroja ja pienentää hiilijalanjälkeä. Foamit on uudelleen käytettävissä.

Foamit-vaahtolasista on tehty kulkeutumisriskin tarkasteluja pohjavesialueilla. Riskiarvioraportin mukaan vaahtolasimurskeen käyttö kevennysmateriaalina tai/ja routaeristeenä tie-, katu- ja kenttärakenteissa ei aiheuta merkittävää pohjaveden pilaantumisriskiä. Tarkastellut tilanteet ja johtopäätökset ovat luettavissa tarkemmin pv-raportista.