Foamit-vaahtolasimurskeet soveltuvat erinomaisesti talonrakennuksen eri rakenteiden käyttökohteisiin. Foamit on markkinoiden keveimpiä murskemateriaaleja. Juuri keveyden ansiosta tuotteen edut tulevat esille murskeen käytön helppoutena ja materiaalikuljetusten tehokkuutena.

Ainutlaatuisen vaahdotetun solurakenteen ansiosta tuotteen lämmönjohtavuus (kuivana noin 0,1 W/mK) on erinomainen. Vaahtolasimurskeen hyvä asettuvuus ja kitkakulma takaavat tukevan alusrakenteen työmaalle. Vaahtolasi on palamaton ja sillä on hyvät vedenjohtavuusominaisuudet.

Vaahtolasimurske valmistetaan puhdistetusta kierrätyslasista. Valmistusprosessinsa ansiosta vaahtolasissa ei ole orgaanista ainesta.

TUOTE KÄYTTÖKOHDE Irtotiheys
[+/- 15%]
Lämmönjohtavuus
kuivana
λ[W/mK]
FOAMIT 60
(0-60mm)
Piharakenteiden ja putkilinjojen kevenne- ja kuivatusmateriaaliksi ja routaeristeeksi. Tierakentamisessa yleisesti käytetty murske. 210 kg/m3 0,1
FOAMIT 30
(20-30mm)
Maanvaraisen ja ryömintätilaisen perustuksen kevennykset ja lämmöneristys. 210 kg/m3 0,1
FOAMIT 20
(10-20mm)
Ylä- ja välipohjat ja sekä kattorakenteet. Ohuempien rakenteiden täytöt ja kallistukset. Putkien alkutäytöt. Viherkattorakenteet. 190 kg/m3 0,1
FOAMIT 10
(3-10 mm)
Rakenteiden tarkemmat täytöt ja kallistukset. Eri puutarhan käyttökohteet (turpeen/mullan ilmastus). Viherkattorakenteet. 180 kg/m3

Pakkauskoot suursäkki 1 m3. Yli 20 m3 erät voidaan toimittaa irtotoimituksena.
Vaahtolasimurskeen tiivistyvyys on 10-25 % riippuen käyttökohteesta, käytetystä tärypainosta ja tiivistysajokerroista. Talorakennuskohteiden tiivistämiseen suositellaan tärylevyä (70-200kg).