Vaahtolasi
säästää luontoa

VAAHTOLASI

Vaahtolasi on puhdistetusta kierrätyslasista valmistettu kevytkiviaines. Vaahtolasia on käytetty Euroopassa jo pitkään ja sen hyvät ominaisuudet ovat laajalti tiedossa; se on ympäristöystävällistä, palamatonta, kevyttä ja helppo työstää.

FOAMIT-VAAHTOLASIMURSKEET

Foamit-vaahtolasimurskeet soveltuvat erinomaisesti talonrakennuksen eri rakenteiden käyttökohteisiin. Foamit on markkinoiden keveimpiä murskemateriaaleja. Juuri keveyden ansiosta tuotteen edut tulevat esille murskeen käytön helppoutena ja materiaalikuljetusten tehokkuutena.

Ainutlaatuisen vaahdotetun solurakenteen ansiosta tuotteen lämmönjohtavuus (kuivana noin 0,1 W/mK) on erinomainen. Vaahtolasimurskeen hyvä asettuvuus ja kitkakulma takaavat tukevan alusrakenteen työmaalle. Vaahtolasi on palamaton ja sillä on hyvät vedenjohtavuusominaisuudet.

Vaahtolasimurske valmistetaan puhdistetusta kierrätyslasista. Valmistusprosessinsa ansiosta vaahtolasissa ei ole orgaanista ainesta.

YMPÄRISTÖ

Foamit-vaahtolasin raaka-aineena on keräyslasi, mikä puhdistetaan ja jauhetaan ennen uunissa paisuttamista. Valmistustekniikasta johtuen se ei sisällä orgaanisia aineita ja on palamatonta. Siitä ei haihdu tai liukene haitallisia aineita tavanomaisissa käyttökohteissa.

Keräyslasin käyttö raaka-aineena säästää neitseellisiä luonnonvaroja ja pienentää hiilijalanjälkeä. Foamit on uudelleen käytettävissä.

Foamit-vaahtolasista on tehty kulkeutumisriskin tarkasteluja pohjavesialueilla. Riskiarvioraportin mukaan vaahtolasimurskeen käyttö kevennysmateriaalina tai/ja routaeristeenä tie-, katu- ja kenttärakenteissa ei aiheuta merkittävää pohjaveden pilaantumisriskiä. Tarkastellut tilanteet ja johtopäätökset ovat luettavissa tarkemmin pv-raportista.