Miljö

Materialet i Foamit-skumglas utgörs av returglas som renas och krossas till fint pulver som man sedan låter expandera i en ugn. Tillverkningstekniken medför att skumglaset inte innehåller organiskt material och är eldfast. Vid sedvanligt bruk avger det inte skadliga ämnen varken genom avdunstning eller urlakning.

Bruket av returglas som råmaterial sparar på jungfruliga naturresurser och minskar det ekologiska fotavtrycket: Foamit kan återvinnas.

Kontakt