FOAMIT – GLASETS NYA LIV

Företaget

UUSIOAINES OY

Suomen Uusioaines Oy fortsatte år 1995 med den av Stenberg-bolagen påbörjade glaskrossningsverksamheten. I april 2009 förkortades namnet till Uusioaines Oy. Företaget samlar in och återvinner förpackningsglas och planglas, varav det tillverkas skärvprodukter, pulverprodukter och skumglas. Glasrengöringsverket hanterar årligen ca. 80 000 tn återvunnet glas. Vi kan tillverka t.o.m. 300 000 m3 skumglas om året. Personalstyrkan är 39. Uusioaines Oy:s verksamhetssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 kvalitets- och miljöstandarder.

Ota yhteyttä