Vägar och gator

Foamit används vid väg- och gatubyggnad på samma sätt som bergkross för att dra nytta av materialets lätta vikt och värmeisoleringsförmåga. Foamits densitet är bara en femtedel jämfört med bergkross men det har samma bärighet som grov sand.

Med skumglaskross kan man fylla vägbankar även där släntlutningen är brant. Det är en märkbar fördel vid anläggning av motfyllningar vid broarnas stödmurar eller vid lättfyllning av vägbankar på stabiliserade områden.

Värmeisoleringsförmågan hos ett lager Foamit-kross är i bästa fall lika hög som hos ett fyra gånger tjockare sandlager. Det medför en rejäl kostnadsbesparing när det gäller grävmassor och materialmängder vid reparation av tjälskadade gator. Det är också möjligt att reparera gatukonstruktioner en gatuhalva i taget tack vare Foamit-krossets höga friktionsvinkel.

3D

Ota yhteyttä