Stödmurar och motfyllning

Tack vare Foamits låga densitet och höga friktionsvinkel kan belastningen på konstruktionerna minskas kännbart.

Foamits jordtryck uppgår till bara en bråkdel av jordtrycket vid en traditionell grusfyllning. Då kan antalet armeringsjärn i konstruktionerna minskas eller avståndet mellan stödpelarna i lättväggskonstruktioner ökas. Dessutom minskar risken för förskjutning av konstruktionerna under arbetet.

Genom användning av Foamit vid pålfundament kan man förebygga extrabelastning på pålarna som orsakas av sättning, eller sidobelastning som orsakas av svag stabilitet.

3D

Ota yhteyttä