Kommunalteknik

Tack vare sin krossliknande form, lätta vikt och värmeisoleringsförmåga passar Foamit utmärkt till byggarbeten med kommunalteknik. Det är lätt att bygga med Foamit eftersom det anpassar sig efter användningsändamålet. Vid byggandet kan man använda samma utrustning som används för gruskonstruktioner och det behövs ingen specialutrustning.

Foamit-krosset har en bruten yta vilket medför en hög friktionsvinkel. Detta är en stor fördel om konstruktionen måste grävas upp. Lättfyllnadskonstruktionen rasar inte så lätt ner i schaktet och återifyllningen kan göras med samma material.

3D

Ota yhteyttä