Gårdsanläggning

Nybyggnation sker allt oftare på dåligt markunderlag som är utsatt för sättningar och tjälskador. Utöver sättnings- och tjälskador i gårdskonstruktionerna sker det ofta skador vid rörledningarna. Sådana skador kan förebyggas med Foamit-skumglaskross.

För att gården ska ha fungerande konstruktioner och en lång livslängd måste man ofta använda värmeisolerings- och lättfyllnadsmaterial. Ofta måste även ett dräneringsskikt till.

3D

Ota yhteyttä