BÄST PÅ JORDEN

Infrastrukturbyggande

Foamit-krosset används vid grundläggning av vägar, bland annat vid lättfyllnadskonstruktion och tjälisolering. Genom att i samma konstruktion kombinera lättvikt, värmeisolering och bärkraft åstadkoms betydande besparingar i byggkostnaderna.

Tack vare Foamits lätta vikt blir transportkostnaderna låga även vid längre transportavstånd. Som bäst kan man vid en enda leverans transportera över sex gånger större mängd skumglas jämfört med en traditionell grusleverans.

Ota yhteyttä