Mellanbjälklagskonstruktioner

Foamit används som lättfyllning i mellanbjälklag av varierande tjocklekar. Dess lätta vikt gör att det är lätt att hantera och den uppbrutna ytan på kornen gör att man genast efter utbredningen kan röra sig på fyllningen och det är enkelt att gjuta plattan på.

I golvlutningar och -fyllningar används Foamit som utjämningsfyllning. Tack vare kornformen lyckas lutningarnas formgivning bra. För tunna fyllningar finns Foamit med mindre kornstorlek.

I saneringsobjekt ersätts den gamla mellanbjälklagsfyllningen, som ofta innehåller organiskt material, med Foamit. Det är eldfast, innehåller varken något organiskt eller korrosionsframkallande, vilket betyder att man inte skilt behöver skydda metalldelar som förblir i fyllningen.

Ota yhteyttä