Gårdskonstruktioner

Foamit passar utmärkt till gårdskonstruktioner. Det kan användas till alla undre konstruktionsskikt varpå man sedan anlägger ett bärlager och ett slitlager. Utförandet går lätt och snabbt och ingen specialutrustning behövs.

Genom att i samma konstruktion kombinera lättvikt, värmeisolering och bärkraft åstadkoms betydande kostnadsbesparingar. Man sparar arbetstid då konstruktionerna kan göras på en och samma gång och med endast ett material. I och med att mängden anläggningsmassor som ska köras till platsen eller fraktas bort minskar, sjunker även materialkostnaderna.

Nybyggnation sker allt oftare på dåligt markunderlag som är utsatt för sättningar och tjälskador. Det uppmärksammas inte alltid att fyllnadsmaterialen utanför huset kan väga lika mycket som själva huset. Det orsakar sättningar som kan skada rörledningar och andra gårdskonstruktioner. Problemen kan undvikas genom att lättfyllnadskonstruktionerna planeras noggrant.

Ota yhteyttä