Bottenbjälklagskonstruktioner

I husgrunder av typen platta på mark används Foamit som värme- och tjälisoleringsmaterial, lättfyllnadsmaterial och fyllning inne i huset. I hus som byggs på svagt markunderlag väger fyllnadsmaterialen inne i och utanför huset ofta lika mycket som själva huset, vilket medför en avsevärd risk för sättningar. Detta uppmärksammas inte alltid vid pålstödda husgrunder när det utförs fyllnadsarbeten utanför huset eller en höjning av gården.

I husgrunder med källare kan fyllnadsarbetena utanför huset lätt göras med Foamit, varvid man vid ett arbetsmoment tillgodoser flera funktioner. Foamit fungerar samtidigt som dräneringsskikt, som tjälisolering och som extra värmeisolering vid källarväggen, vilket hindrar att marken värms upp. Foamits jordtryck uppgår till bara en bråkdel av jordtrycket vid en traditionell grusfyllning. Då kan man eventuellt avlägsna mellanstöd i till exempel källarväggkonstruktioner av lättgrusblock, vilket gör det lättare att planera rumsanvändningen.

I botten av en krypgrund kan man ha ett lager av grovt Foamit-kross som hindrar fukten från marken att ta sig in och motverkar den kondensering som brukar ske i början av sommaren.

 

Ota yhteyttä