FOAMIT – LÄTTHANTERLIG LÄTTVIKTARE

Foamit-skumglas är ett miljövänligt isolerings- och lättfyllnadsmaterial som tillverkas av renat returglas. Det passar utmärkt som tjälisolering och lättfyllnadsmaterial i vägkonstruktioner samt som värmeisolering i alla byggnader och lätt fyllning i husgrunderna.

Kontakt