Matalaperustuksissa Foamitia käytetään lämmöneristeenä ja routasuojauksena, kevennysrakenteena ja sisäpuolisena täyttönä. Heikoille maapohjille perustettujen talojen sisä- ja ulkopuoliset täytöt painavat usein yhtä paljon kuin talo, jolloin painumariskit ovat suuret. Tätä ei aina huomioida paalutettujen talojen pohjarakenteissa, kun tehdään ulkopuolisia täyttöjä ja pihan korottamista.

Kellarillisessa perustuksessa Foamitilla voidaan tehdä ulkopuoliset täytöt helposti, jolloin saadaan yhdellä työvaiheella tehtyä monta osa-aluetta. Se toimii samalla routaeristeenä ja kellariseinän lisälämmöneristeenä estämässä maanlämpenemistä sekä salaojituskerroksena. Maanpaine on murto-osa verrattuna perinteiseen soratäyttöön. Tällöin esimerkiksi kevytsoraharkoista tehdyn kellariseinärakenteen välitukia voidaan mahdollisesti poistaa, mikä vapauttaa huonetilasuunnittelua.

Ryömintätilan pohjalla karkealla Foamit-murskekerroksella vähennetään maaperästä tulevaa kosteutta ja varsinkin alkukesällä tapahtuvaa kosteuden kondensoitumista.