Foamitilla rakennetaan teitä ja katuja kuten kalliomurskeella hyödyntäen sen keveyttä ja lämmöneristettävyyttä. Sen tilavuuspaino rakenteessa on vain viidesosa verrattuna murskeeseen, mutta se vastaa kantavuudeltaan karkeaa hiekkaa.

Vaahtolasimurskeella voidaan rakentaa kevennyspenkereitä jyrkilläkin luiskakaltevuuksilla. Se on merkittävä etu rakennettaessa siltojen tukimuurien taustatäyttöjä tai kevennettäessä penkereitä stabiloiduilla alueilla.

Lämmöneristävyydeltään Foamit-murskekerros vastaa parhaimmillaan neljä kertaa paksumpaa hiekkakerrosta. Tämä on todellinen kustannussäästö kaivumassoissa ja materiaalimäärissä, kun korjataan routavaurioituneita katuja. Katurakenteet on mahdollista korjata puoli katua kerrallaan, koska Foamit-murskeella on suuri kitkakulma.

3D