Uudisrakentaminen tehdään yhä useammin huonoille maapohjille, missä tapahtuu painumista ja routimista. Piharakenteiden painuma- ja routavaurioiden lisäksi vaurioita tulee yleensä putkirakenteille. Nämä voidaan estää käyttämällä Foamit-vaahtolasimursketta.

Pihan rakenteellisen toimivuuden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi joudutaan usein käyttämään lämpöeristeitä ja kevennysmateriaalia. Usein tähän pitää vielä yhdistää kuivatuskerros.

3D