Foamit-vaahtolasimurske on monipuolinen uusiomateriaali

Vaahtolasimurske on kevennys- ja eristemateriaali, jota voidaan käyttää monipuolisesti erilaisissa infra- ja talonrakentamisen rakenneratkaisuissa.

Foamit® on markkinoiden keveimpiä murskemateriaaleja. Materiaalia on helppo käyttää ja sitä voidaan keveytensä ansiosta kuljettaa seitsenkertainen määrä kivimurskeeseen verrattuna.

Foamit valmistetaan puhdistetusta keräyslasista Suomessa. Valmistusprosessinsa ansiosta vaahtolasissa ei ole orgaanista ainesta. Vaahtolasi on palamatonta  ja sillä on hyvät vedenjohtavuusominaisuudet.

Vaahdotetun solurakenteen ansiosta vaahtolasimurskeen lämmöneristävyys on erinomainen. Vaahtolasimurskeen mukautuva asettuvuus ja kitkakulma takaavat tukevan alusrakenteen työmaalle.

TuoteKäyttökohdeIrtotiheys
[+/- 15%]
Lämmönjohtavuus kuivana
λ[W/mK]
FOAMIT 60
(0-60mm)
Piharakenteiden ja putkilinjojen kevenne- ja kuivatusmateriaaliksi sekä routaeristeeksi.
Tierakentamisessa yleisesti käytetty murske.
210 kg/m30,1
FOAMIT 30
(20-30mm)
Maanvaraisen ja ryömintätilaisen perustuksen kevennykset ja lämmöneristys. 210 kg/m30,1
FOAMIT 20
(10-20mm)
Ylä- ja välipohjat sekä kattorakenteet. Ohuempien rakenteiden täytöt ja kallistukset. Putkien alkutäytöt. Viherkattorakenteet. 190 kg/m30,1
FOAMIT 10
(3-10 mm)
Rakenteiden tarkemmat täytöt ja kallistukset. Puutarhan eri käyttökohteet (turpeen/mullan ilmastus). Viherkattorakenteet. 180 kg/m30,08

Pakkauskoko: suursäkki 1 m3. Yli 20 m3 erät voidaan toimittaa irtotoimituksena.

Vaahtolasimurskeen tiivistyvyys on 10–25 % riippuen käyttökohteesta, käytetystä tärypainosta ja tiivistysajokerroista. Infrakohteiden tiivistämiseen suositellaan tela-ajoneuvoa tai 200 kg:n tärylevyä. Talonrakennuskohteiden tiivistämiseen suositellaan 70-200 kg:n tärylevyä. 70 kg tärylevyllä tiivistettäessä Foamit tiivistyy noin 5-10 %. Foamitia ei tarvitse tiivistää, jos kyseessä on rakenne, jonka päällä kulkee vain satunnainen kävelyliikenne. Tiivistämistä ei myöskään tarvita, jos Foamitia käytetään täyttönä eikä siltä vaadita kantavuutta.

Ota yhteyttä