Parasta
maan päällä

Foamit-mursketta käytetään maarakentamisessa mm. kevennysrakenteissa ja routasuojauksissa.

Hyödyntämällä samassa rakenteessa keveys, lämmöneristävyys ja kantavuus säästetään rakentamiskustannuksissa merkittävästi.

Foamitin keveyden ansioista pitkätkään etäisyydet eivät nosta kuljetuskustannuksia merkittävästi. Yhdellä kerralla voidaan parhaimmillaan toimittaa yli kuusinkertainen määrä vaahtolasimursketta verrattuna tavalliseen sorarekkatoimitukseen.

Vaahtolasimurskeen lyhenteenä käytetään VaM.